Styrelse

Ordförande

Lars Ljung

Vice ordförande

Thord Hörberg (veteran- och anhörigkontakt, kontaktperson föreningen)

Sekreterare

Torbjörn Wirf

Skattmästare

Karl-Gunnar Hellquist

Redaktör

Lars Widegren

Klubbmästare

Sten Bråkenhielm

Ledamöter

Bengt Hellström (e-postadresser, bokningssystem)

Bo Sandler (rekryteringsansvarig, kontaktperson studiebesök)

Folke Norling

Lennart Stenberg (informationsansvarig, webansvarig, ansvarig Stripbv 4815)

Adjungerad Strv 350 

Kent Frederiksen

Adjungerad Projekt

Erik Winell (Ag Tradition, Minnesmärke Utö)