Ordförande

Thord Hörberg

Vice ordförande

Jan Ulinder 

Sekreterare

Torbjörn Wirf (webbansvarig/rapportering stripbv)

Kassör

Karl-Gunnar Hellquist

Redaktör

Lars Widegren 

Klubbmästare

Bengt Hellström 

Ledamöter

Bo Sandler (medlemsansvarig)

Bengt Sundin (medlemsvård och projektansvarig)

Erik Winell (materielansvarig)

Adjungerade

Kent Frederiksen Strv 350

Stefan Sjöstedt Gardes-/Traditionsrum

Inbjuden

Representant Valberedningen ( Jan Trolle/ Ulf Rooth/Håkan Jarl)