Styrelse

Ordförande

Bertil Wååg

Vice ordförande och föreningens kontaktman

Thord Hörberg

Sekreterare

Torbjörn Wirf

Skattmästare

Karl-Gunnar Hellquist

Redaktör

Lars Widegren

Klubbmästare

Sten Bråkenhielm

Ledamöter

Bengt Hellström

Bo Sandler

Folke Norling

Lars Ljung

Adjungerad Strv 350 

Kent Frederiksen

Adjungerad webansvarig

Lennart Stenberg