Ordförande

Lars Ljung

Vice ordförande

Thord Hörberg 

Sekreterare

Torbjörn Wirf

Skattmästare

Karl-Gunnar Hellquist

Redaktör

Lars Widegren 

Klubbmästare

Bengt Hellström 

Ledamöter

Bo Sandler (medlemsansvarig)

Erik Winell (Sammanhållande Tradition, materielredogörare)

Adjungerade

Kent Frederiksen Strv 350

Lennart Stenberg Webbansvarig

Inbjuden

Representant Valberedningen ( Stefan Sjöstedt/ Jan Trolle/ Jan Ulinder)