Göta livgarde, I 2 (1894-1939), och P 1 (1943-1980), erhöll sitt namn 1894 efter att tidigare burit namnet Andra livgardet. Regementet härstammar från överste Gustaf David Hamiltons regemente som sattes upp i södra Sverige 1742. Regementet överfördes 1753 till Sveaborg i Finland för att 1758 förläggas till Stockholm. 1762, samtidigt som regementet bytte namn till Prins Fredrik Adolfs värvade infanteriregemente, fördes det åter över till i Finland där det blev kvar. 1772 bytte regementet namn till Änkedrottningens livregemente. Regementet bestod av två bataljoner. 1773 sattes en tredje bataljon upp i Stockholm och 1793 bröts den tredje bataljonen loss ur Änkedrottningens regemente och bildade Den värvade bataljonen av livregementets lätta infanteri. Bataljonen bytte 1796 namn till Livregementets lätta infanteribataljon och omorganiserades till Finska gardesregementet 1803. Förbandet förlades till Borgå och Sveaborg men återfördes till Stockholm 1805.

I början av mars 1808 överfördes en bataljon med bl.a 200 man ur Svea livgarde, Finska gardesregementet och Svenska gardesregementet till Åland. Bataljonen gjorde i juni 1808 ett misslyckat landstigningsförsök vid Lemo nära Åbo. Efter att truppen förstärkts så att respektive gardesregemente hade en bataljon på Åland gjordes ett nytt misslyckat landstigningsförsök i september 1808 vid Lakolaks och Helsinge. Gustav IV Adolf visade sitt missnöje över gardesregementenas insatser under Finska kriget genom att degradera dem till “vanliga” värvade regementen. Finska gardesregementet döptes i oktober 1808 om efter regementschefen af Palén till af Paléns värvade regemente varvid Svenska gardesregementet delades upp så att halva regementet, fem kompanier, överfördes till af Paléns värvade regemente och resterande fem kompanier överfördes till Fleetwoodska regementet, före detta Svea Livgarde.

Svenska gardesregementet hade sitt ursprung i Andra gardesregementet som bildades 1790 med manskap ur de 1788 värvade förbanden Ehrenmalms bataljon, Sandels fotjägare, Tornérhjelms bataljon och Storamiralens regemente från Karlskrona. Andra gardesregementet bytte först namn till Konungens Göta gardesregemente och därefter till Svenska gardesregementet. Omedelbart efter Gustav IV Adolfs avsättning i mars 1809 återfick regementet gardesrangen under namnet Andra gardesregementet. Regementet namnändrades 1818 till Andra livgardet och 1894 till Göta livgarde, I 2. 1829 flyttade man in i tre nyuppförda kaserner i kvarteret Terra Nova på Ladugårdsgärde i Stockholm där det tidigare legat ett varv. 1890 flyttade man in i nya kaserner på Linnégatan med Svea livgarde som granne.

År 1928 organiserades en stridsvagnsbataljon vid regementet. Samma år uppgick Vaxholms grenadjärregemente, med bibehållen förläggning på Rindö vid Vaxholm, som bataljon i Göta livgarde med benämningen Göta livgardes fästningsbataljon, I 2 V.

Regementet indrogs 1939 varvid stridsvagnsbataljonen delades upp i två pansarbataljoner, en vid Skaraborgs regemente, I 9, och en vid Södermanlands regemente, I 10. Regementet återuppsattes 1943 i Enköping med namnet Göta pansarlivgarde, P 1. Från 1944 var ett kompani ur regementet förlagt till Visby. Den 1 april 1963 överfördes detta kompani på Gotland, P 1 G, till Gotlands regemente som samtidigt överfördes till pansartrupperna. I samband med pansartruppernas omorganisation 1963 förkortades namnet åter till Göta livgarde, P 1. Göta livgarde indrogs på nytt 1980.