Föreningens ändamål är att verka för ett gott kamratskap och god sammanhållning mellan alla dem som har tjänstgjort vid P 1, Kungliga Göta livgarde. Till denna krets räknas även dem som i övrigt är intresserade av att hålla minnet av regementet levande.

Kungl Göta Livgardes kamratförening bildades 1933. Kamratföreningens fana ses på bilder nedan.

Föreningen skall, med Kungliga Göta livgardes anda som grund, främst arbeta för aktivt föreningsliv som innehåller såväl kontakter med andra kamratföreningar som egna aktiviteter. Det är särskilt viktigt för föreningen att vårda minnet från P 1 och den tid regementet var verksamt i Enköping. Minnet av såväl P 1 som den äldre delen av regementets historia, framför allt tiden i Stockholms garnison, synliggörs i det nyligen inredda Gardesrummet som Ledningsregementet välvilligt ställt till förfogande i mässbyggnaden Frösunda. Utöver detta synliggörs P 1 också i regementets Traditionsrum, tidigare Muséet.

Dessutom har föreningen upprättat ett digitalt bildarkiv baserat på uppemot 5000 fotografier från såväl föreningens eget arkiv som medlemmars bidrag.

Det finns ett antal minnesmärken med anknytning till Göta livgarde i Sverige och i Finland. Bilderna nedan visar från vänster minnessten i Vaxholm, i Regementsparken vid Sveriges Radio i Stockholm, på Ledningsregementet och i Borgå, Finland.

I juni 2018 utökade föreningen våra minnesmärkens antal med ett minnesmärke i stål i anslutning till “flaggstångshöjden” vid Utö Skjutfälts expedition, förläggning och garage, synligt från vägen. Bilden är tagen den 2 juli 2019 då minnesmärket rostat (som det ska göra).

I augusti 2019 ökades antalet minnesmärken med ännu ett då föreningen genomförde uppsättning av samma typ av minnesmärke i stål som på Utö vid infarten till Förläggningsholmen på Veckholms skjutfält. Bild nedan.

Dessutom har Göta Livgarde genom Ledningsregementets försorg fått en plats intill Gardesplan intill där minnesstenen står på regementsområdet som nu benämns “P 1 Minneslund”. Där står de numera två stridsfordon som kamrater ur föreningen handhar på uppdrag av Ledningsregementet och med stöd av Ledningsregementets Traditionsrum (tidigare Muséet) uppställda sommartid på iordningställda platser, en i betong för stridsvagn 101 nr 350 och en grusbädd för stridsledningspansarbandvagn 3021 nr 4815. Bilder nedan.

För kontakt med föreningen hänvisas till: Jan Ulinder, Hamnvägen 2, 181 66 Lidingö, Mobil 0705-761606, e-post: mail@janulinder.se

rindosthlmenkopingborga