Start

Föreningens ändamål är att verka för ett gott kamratskap och god sammanhållning mellan alla dem som har tjänstgjort vid P 1, Kungliga Göta livgarde. Till denna krets räknas även dem som i övrigt är intresserade av att hålla minnet av regementet och dess traditioner levande.

Föreningen skall, med Kungliga Göta livgardes anda som grund, främst arbeta för aktivt föreningsliv som innehåller såväl kontakter med andra kamratföreningar som egna aktiviteter. Det är särskilt viktigt för föreningen att vårda traditionerna från P 1 och den tid regementet var förlagt i Enköping samtidigt som den äldre delen av regementets historia uppmärksammas genom engagemang och tillsyn av Göta livgardes gamla regementspark. Parken ligger alldeles intill Sveriges Radio, SR i Stockholm.

Vi i föreningen har dessutom åtagit oss att vårda regementets övriga minnesmärken såväl i Sverige som i Finland. Bilderna nedan visar från vänster minnessten i Vaxholm, i Regementsparken i Stockholm, på Ledningsregementet och i Borgå, Finland.

Dessutom har Göta Livgarde genom Ledningsregementets försorg fått en plats intill Gardesplan intill där minnesstenen står på regementsområdet som nu benämns “P 1 Minneslund”. Där står de numera två stridsfordon som kamrater ur föreningen handhar på uppdrag av Ledningsregementet och med stöd av Teleseum uppställda sommartid på iordningställda platser, en i betong för stridsvagnen och en grusbädd för stridsledningspansarbandvagnen. Bilder nedan.

För kontakt med föreningen hänvisas till någon i styrelsen.

rindosthlmenkopingborga