http://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/

https://www.forsvarsmakten.se/sv/

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/ledningsregementet/kamratforeningar/

http://www.forsvarsutbildarna.se/

http://www.folkochforsvar.se/

http://www.smha.se/

http://wisemanswisdoms.blogspot.se/

http://xn--frsvarsbloggare-8sb.se/author/johan-wiktorin/

http://navyskipper.blogspot.se

https://annikanc

https://www.gotlandsforsvarshistoria.se/pansar/pansar.htm

http://pfrn.jalbum.net/Ut%C3%B6%20skjutf%C3%A4lt%201975/#Ut%C3%B6%201975-15.jpg

https://digitaltmuseum.se/search/?q=G%C3%B6ta+Livgarde

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1302833/FULLTEXT01.pdf