• Föreningens kontaktperson:
  Jan Ulinder,
  Hamnvägen 2, 181 66 Lidingö, Mobil 0705-761606,
  e-post: mail@janulinder.se
 • Föreningen genomför vanligtvis sitt årsmöte på Ledningsregementet i Enköping.
 • Medlemsavgiften är 150 kr per år.
 • Föreningens plusgirokonto är 5 7148-9
 • Frivilliga bidrag är mycket välkomna och mottages tacksamt på vårt konto.
 • Vår medlemstidning GÖTAGARDISTEN utkommer med två – tre nummer per år.
 • Ändringar av post-/e-postadress skickas till Karl-Gunnar Hellquist, Fabriksgatan 11, 745 32 Enköping, e-post kg.hellquist@telia.com