Om oss

  • Föreningens kontaktperson: Thord Hörberg, Malmabergsvägen 79 B, 723 35 Västerås, tfn 021 13 57 70, epost tord.horberg@bredband.net
  • Föreningen genomför vanligtvis sitt årsmöte på Ledningsregementet i Enköping.
  • Medlemsavgiften är 150 kr per år.
  • Föreningens plusgirokonto är 5 7148-9
  • Frivilliga bidrag är mycket välkomna och mottages tacksamt på vårt konto.
  • Vår medlemstidning GÖTAGARDISTEN utkommer med två nummer per år.
  • Ändringar av post-/e-postadress skickas till Karl-Gunnar Hellquist, Fabriksgatan 11, 745 32 Enköping, epost kg.hellquist@telia.com