Vårdrapporter strv och stripbv!

Våra stridsfordonsbesättningar ligger inte i vinteride!

Nu finns senaste vårdrapporter för båda vagnarna under respektive flikar under Medlemssidor.

/Lennart S