Två nya länkar till intressanta album

Två nya länkar har tillförts under fliken Länkar.

Båda kommer via Per-Ol0f Rosén i Strängnäs som upptäcktes av vår Kent Frederiksen. Per-Olof har också anknytning till Göta Livgarde, både genom släktingar som tjänstgjorde vid Göta Livgarde före 1939 och genom egen tjänstgöring vid P 1.

Per-Olof har ett eget album med bland annat bilder från skjutningar med strv 101 på Utö 1975, strv 74 mm.

Den andra länken är till Digitalt museum där bland andra våra vänner vid LedR Museum arbetar med att bevara och lägga upp gamla bilder från olika verksamheter. Här kan man söka själv och leta efter bilder.

/Lennart Stenberg