Senaste styrelseprotokoll!

Bäste medlem!

Protokoll från senaste styrelsemöte finns nu att läsa i Dokumentbanken under Medlemssidor!

/Lennart S