Protokoll, tillägg till höstmötet, aktivitetsplan 2020

Protokoll från senaste styrelsemötet samt tillägg till höstmötet avseende stadgeändring finns att läsa under Medlemssidor/Dokumentbank. Aktivitetsplan 2020 finns att ta del av under Medlemssidor/2019 jämte 2020 års Aktivitetsplan.

/Lennart S