Protokoll från senaste styrelsemöte jämte beslut angående Ag Testamente, Minnesmärke Utö och Studiecirklar

finns nu att läsa under fliken Dokumentbank under Medlemssidor!

/Lennart S