Kamrater,

rubricerat protokoll jämte bilagor från representantskapsmötet som är SMKR form för årsmöte finns att ta del av i Dokumentbanken. Mötet genomfördes digitalt.

Lennart S

Webbansvarig