Protokoll från styrelsemöte 27 augusti 2021 finns nu tillgängligt under Medlemssidor/Dokumentbank.

/Lennart S