Protokoll från styrelsemöte 4 november 2021 finns nu tillgängligt under Medlemssidor/Dokumentbank.

/Lennart S