Nytt protokoll från styrelsemöte

Nu finns protokoll från senaste styrelsemöte att läsa under fliken Medlemssidor/Dokumentbank.

/Lennart Stenberg