Ny länk under flik Länkar

Nu finns en länk till sidan “tjelvar” som visar mycket intressant historik för P 1 G, kompaniet P 1 satte upp på Gotland, under fliken Länkar!

Hela den webbplatsen innehåller en gedigen sammanställning kring “Gotlands Trupper”.

/Lennart S