Inbjudan till föredrag om signalspaning 26 september!

Götagardesföreningen har fått en inbjudan till ett föredrag som samtidigt är en kamratträff för LedR kamratförening och andra kamratföreningar vid LedR. Dessutom är LedR personal inbjuden.

Föredraget handlar om svensk signalspaning under Kalla kriget och genomförs av en mycket initierad person. Läs bifogad inbjudan, där finns också angivet hur du anmäler dig!

/Lennart S

Inbjudan Signalspaning LedR