Den planerade resan till Gotland 13-14 oktober är inställd då restriktioner med anledning av corona-pandemin fortfarande gäller. Mildrande av dessa restriktioner kanske sker senare i höst men med tanke på att avboka utan kostnader måste beslutet fattas nu. De som anmält intresse för resan i oktober kommer att meddelas detta beslut i särskild ordning.

Ny resa till Gotland med samma program planeras för 2021. Tidpunkt kommer att meddelas senare.

/Lennart Stenberg