Som tidigare meddelats är Regementets Dag på Ledningsregementet den 25 april 2020 inställd och flyttas till hösten. Datum meddelas senare.  Den årliga uppställningen av stridsvagn 350 och stridsledningspansarbandvagn 4815 är senarelagd till 25 maj respektive 26 maj. Vagnarna flyttas olika dagar för att undvika kontakt med andra personer så långt möjligt.

Militär stadsrundtur på Östermalm och studieresa till Veckholm är inställda.

Föreningens årsmöte är flyttat till höstmötet 3 oktober 2020.  Föreningens styrelse genomför förberedelser för att genomföra styrelsemöte digitalt.

Mer information i nästa nummer av Götagardisten som beräknas utkomma i början av juni.

/Lennart Stenberg