Kamrater,

nu finns protokoll jämte röstlängd och bilagor från Götagardesföreningens digitala årsmöte 2020 och Thord Hörbergs noteringar från den digitala Försvarskonferensen 2020 som huvudsakligen avser utvecklingen av Totalförsvaret att ta del av i Dokumentbanken.

Lennart S

Webbansvarig