Rapporter och bilder från Strv 350 och Stripbv 4815 medverkan i Regementets Dag 2017!

Rapporter och bilder från respektive besättnings medverkan med vagnarna på Regementets Dag finns nu att läsa under respektive flik under Medlemssidor.

/Lennart S