Rapporter från senaste insatser för Strv 350 och Stripbv 4815

Rapporter finns att läsa på respektive stridsfordons sida under Medlemssidor!

/Lennart S