Protokoll från senaste styrelsemöte!

Protokoll från senaste styrelsemöte i Götagardesföreningen finns nu tillgängligt i Dokumentbanken under Medlemssidor!

/Lennart Stenberg